Updated:
Subscribe News Letter Invite Friends

 
October 30, 2013
Visits : 4608


October 26, 2013
Visits : 5370

मुंबईतील बसचा प्रवास मुंबईतील बसचा प्रवास अगदी नकोस होतो... बसमध्ये सीटवर बसलेला बस आपल्या बापाची समजतो ... सारखेच पैसे देऊनही एक आरामात आणि दुसरा धक्के बुक्के किव्हा प्रसंगी शिव्याही खात असतो ... कंडक्टर सारखा आगे बढो म्हणत असतो शेवटी उतरणाराही दरवाज्यात पोहचत असतो... मुंबईतील बसचा प्रवासी बऱ्याचदा चुकून झालेल्या चुकीचाच दंड भरत असतो... त्या चुका करण्यालाही कधी - कधी त्याचा नाइलाज कारणीभूत असतो... बस मध्ये पुरुषाला स्त्रीचा धक्का लागला तर तो माफ असतो... पण पुरुषाचा चुकूनही स्त्रीलाRead More

October 20, 2013
Visits : 7904


October 19, 2013
Visits : 9014

स्त्री-मुक्ती कशाला करतोय आपण पोकळ वल्गना स्त्री-मुक्तीच्या.... जर होत असतील लहान,तरूण,विवाहीत,मतीमंद आणि निडर स्त्रियांवरही बलात्कार दिवसा ढवळ्या.... स्त्री मुक्त झाली कस म्हणणार जर समाज लादू पहात असेल बंधन त्यांच्या चालण्या- बोलण्यावर, राहण्या- वागण्यावर त्यांच्या स्त्री-सुलभ भावनेवर आणि स्त्रीच्याच गर्भात वाढणार्‍या स्त्रीचाच बळी घेत असेल ती गर्भात असताना... स्त्री-मुक्ती जर पुरूषांच्याच हातात असेल तर स्त्री – मुक्तीसाठी लढणार्‍या स्त्रियांचे बळी जातच राहणार हजारो वर्षापर्यत कदाचित पुRead More

October 19, 2013
Visits : 9610


October 15, 2013
Visits : 5606


nilesh bamne's Blog

Blog Stats
  • 42112 hits