Updated:
Subscribe News Letter Invite Friends

 
July 10, 2016
Visits : 2197

ओळख...                                                                                                        लेखक – निलेश बामणे   ( रमेश विजयची वाट पाहात हॉटेलात एका टेबलावर बसलाय...वेटर जवळ येऊन मेनू कार्ड देतो विजय तो तसाच समोर ठेवत एक चहा आणायला सांगतो, चहा पिता - पिता रमेश समोर च्या टेबलावर बसलेल्या सुंदर तरुणीकडे पाहात असतो ती तरूणीही मधे - मधे चोरून त्याच्याकडे पाहात असते इतक्यात रमेश समोरून येताना दिसतो त्याला पाहून विजय जागेवर उटून उभा राहतो तो जवळ येताच त्याला प्रेमाने अलिंगन देतो आणRead More

nilesh bamne's Blog

Blog Stats
  • 2197 hits