Updated:
Subscribe News Letter Invite Friends

 
June 06, 2011
Visits : 5062

पाऊसपहिला पाऊस मुठीत पकडण्याचा निरर्थक प्रयत्न करत होतो ...मुठीत सापडला पण ! निसटलाही अगदी तिच्यासारखा ...पाऊस मुठीत पकडण केवळ अशक्य....त्याला फक्त ओंजळीतच जमा करता येत तिच्या आठवणीं सारख .....ह्ल्ली भरोसा मी पावसावरही ठेवत नाही... कारण तो ही बेभरोवश्याचा झालाय तिच्यासारखा....पाऊस तो येण्याची चाहुल सारखी देतो... उत्साह वाढवतो.... पण ! येण टाळ्तो तिच्यासारख.....पाऊस मला आवडातो कारण तो सर्वांसाठी सारखा असतो त्याच्यात मिसळलेले माझे अश्रु तो तिच्यापर्यत पोहचवतो....पाऊस पडला कीRead More

nilesh bamne's Blog

Blog Stats
  • 5062 hits