Updated:
Subscribe News Letter Invite Friends

 
August 12, 2016
Visits : 4859

योगा-योग ( काल्पनिक दीर्घ कथा )                            लेखक – निलेश बामणे         विजय त्याच्या लॅपटॉपवर काहीतरी टाईप करण्यात व्यस्त होता इतक्यात दरवाजा ह्ळूच आता ढकळत प्रतिभा गोड आवाजात म्ह्णाली ‘मे आय कम इन सर !’’ तिचा गोड आवाज ऐकुण विजयने लॅपटॉपमधे खुपसलेले आपले डोके वर काढले आणि डोळे वर करून प्रतिभाकडे पाहात म्ह्णाला, प्लीज कम इन!  प्रतिभा त्याच्या टेबला जवळ येताच त्याला म्ह्णाली, ‘ बाहेर तुमचे बाबा आलेत तुंम्हाला भेटायला ! ते ऐकताच चेहरा निर्विकार करून विजय प्रतिभाला म्ह्णाला,’ त्यांनाRead More

nilesh bamne's Blog

Blog Stats
  • 4859 hits